MÃ SỐ  TÊN THÀNH VIÊN NGÀY KÍ KẾT GIA NHẬP  LĨNH VỰC HỢP TÁC
 0001  HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT GAG

logo2

 25/10/2015  – Tiếp nhận du học sinh tới Nhật Bản.

– Cấp học bổng

– Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

 0002  HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT OSAKA MINAMI

logo7

 25/10/2015   – Tiếp nhận du học sinh tới Nhật Bản.

– Cấp học bổng

– Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

 0003  ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

logo6

 15/03/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

– Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Đại Nam

 0004  

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH

logo5

 17/03/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

– Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh

0005   ĐẠI HỌC THĂNG LONGScreen Shot 2018-03-07 at 11.48.39 PM  23/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Thăng Long

0006   ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

logo3

 23/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Đông Đô

0007   ĐẠI HỌC NHA TRANG

logo8

 21/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Nha Trang

0008   ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

logo1

 16/3/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

0009   JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION

logo4

   – Giúp đỡ các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
0010 ĐẠI HỌC ST. JOHN’SScreen Shot 2018-02-27 at 4.26.44 PM 17/01/2018   -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

 

0011 ĐẠI HỌC CHUNG YU Screen Shot 2018-02-27 at 4.31.46 PM 17/01/2018   -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

 

 

0012 ĐẠI HỌC CHUNG HWA

Screen Shot 2018-02-27 at 4.37.25 PM

16/01/2018   -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

 

0013 ĐẠI HỌC WENZAO

Screen Shot 2018-02-27 at 4.39.21 PM

15/01/2018 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

 

0014 ĐẠI HỌC I-SHOU

Screen Shot 2018-02-27 at 4.42.19 PM

15/01/2018 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

 

0015 ĐẠI HỌC SHU TE

Screen Shot 2018-02-27 at 4.44.42 PM

15/01/2018 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

 

0016 ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

04/04/2019 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường đại học Văn Hiến

0017 ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

05/04/2019 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Lạc Hồng

0018 ĐẠI HỌC VĂN LANG

06/04/2019 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Văn Lang

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUBCRIBE US

SUBCRIBE US TO RECEIVE NEWEST INFORMATION ABOUT JLAN ASSOCIATION AND JLAN-TEST