MÃ SỐ  TÊN THÀNH VIÊN NGÀY KÍ KẾT GIA NHẬP  LĨNH VỰC HỢP TÁC

 0001

 HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT GAG

logo2

 25/10/2015  – Tiếp nhận du học sinh tới Nhật Bản.

– Cấp học bổng

– Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

 0002

 HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT OSAKA MINAMI

logo7

 25/10/2015   – Tiếp nhận du học sinh tới Nhật Bản.

– Cấp học bổng

– Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

 0003

 ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

logo6

 15/03/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

– Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Đại Nam

 0004

 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH

logo5

 17/03/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

– Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh

0005 

 ĐẠI HỌC THĂNG LONGScreen Shot 2018-03-07 at 11.48.39 PM

 23/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Thăng Long

0006 

 ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

logo3

 23/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Đông Đô

0007 

 ĐẠI HỌC NHA TRANG

logo8

 21/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Nha Trang

0008 

 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

logo1

 16/3/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

0009 

 JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION

logo4

   – Giúp đỡ các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

0010

ĐẠI HỌC ST. JOHN’SScreen Shot 2018-02-27 at 4.26.44 PM

17/01/2018 

 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học ST. JOHN’S

0011

ĐẠI HỌC CHUNG YU Screen Shot 2018-02-27 at 4.31.46 PM

17/01/2018  

-Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học CHUNG YU 

 

0012

ĐẠI HỌC CHUNG HWA

Screen Shot 2018-02-27 at 4.37.25 PM

16/01/2018  

-Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học CHUNG HWA

 

0013

ĐẠI HỌC WENZAO

Screen Shot 2018-02-27 at 4.39.21 PM

15/01/2018

-Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học WENZAO

0014

ĐẠI HỌC I-SHOU

Screen Shot 2018-02-27 at 4.42.19 PM

15/01/2018

-Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học I-SHOU

0015

ĐẠI HỌC SHU TE

Screen Shot 2018-02-27 at 4.44.42 PM

15/01/2018

-Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản 

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học SHU TE

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUBCRIBE US

SUBCRIBE US TO RECEIVE NEWEST INFORMATION ABOUT JLAN ASSOCIATION AND JLAN-TEST