Hoạt Động Hiệp Hội

HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU VĂN HOÁ VÀ HỌC THUẬT

  THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “MISS SẠKURA 2018”   THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – NHẬT LẦN THỨ 8    THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NHẬT LẦN 8 第8回越日文化交流フェスティバル    TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI GIAO LƯU

CAC TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI

 MÃ SỐ  TÊN THÀNH VIÊN NGÀY KÍ KẾT GIA NHẬP  LĨNH VỰC HỢP TÁC  0001  HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT GAG  25/10/2015  – Tiếp nhận du học sinh tới Nhật Bản. – Cấp học bổng – Đào tạo giáo viên tiếng Nhật  0002  HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT OSAKA MINAMI  25/10/2015   – Tiếp nhận du học sinh

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG

  HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG: VÌ HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA 

CẤP HỌC BỔNG CHO CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

  HIỆP HỘI JLAN TRAO HỌC BỔNG 1 TỈ ĐỒNG CHO HỌC SINH VƯỢT KHÓ TRAO HỌC BỔNG 500 TRIỆU CHO ĐẠI HỌC NHA TRANG KỈ NIỆM 10 NĂM VÀ TRAO HỌC BỔNG 300 TRIỆU CHO ĐẠI HỌC ĐẠI NAM  

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TIẾNG NHẬT

  CUỘC THI HÙNG BIỆN TOÀN QUỐC CÚP JLAN-TEST LẦN 01 – 2017 THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT TOÀN QUỐC CÚP JLAN-TEST LẦN THỨ 2

LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT NHẬT LẦN 8

  THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “MISS SẠKURA 2018”   THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – NHẬT LẦN THỨ 8    THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NHẬT LẦN 8 第8回越日文化交流フェスティバル    TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

SUBCRIBE US

SUBCRIBE US TO RECEIVE NEWEST INFORMATION ABOUT JLAN ASSOCIATION AND JLAN-TEST