GIỚI THIỆU VỀ HIỆP HỘI

  • Home
  • GIỚI THIỆU VỀ HIỆP HỘI


TÊN TỔ CHỨC

 

HIỆP HỘI GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT DÀNH CHO CÁC QUỐC GIA KHÔNG SỬ DỤNG CHỮ HÁN

ĐỊA CHỈ

 

2 – 11 -2 Sanno, Hakata-ku, Fukuoka, Japan 

MỤC ĐÍCH VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

Hiệp hội được thành lập với mục đích giúp đỡ về giáo dục tiếng Nhật cho những du học sinh đến từ các quốc gia không sử dụng chữ Hán. Với mục đích đó Chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực sau:

– Phát triển tài liệu và nghiên cứu phương pháp đào tạo tiếng Nhật cho các học viên đến từ các nước không sử dụng chữ Hán.

– Tổ chức những hoạt động giao lưu về học thuật, văn hóa giữa Nhật Bản và các học viên đến từ các nước không sử dụng chữ Hán.

– Cấp học bổng cho các du học sinh tư phí, định hướng và giúp đỡ những học viên đó.

– Tổ chức kì thi năng lực tiếng Nhật cho các học viên đến từ các nước không sử dụng chữ Hán, tổ chức nghiên cứu, điều tra và đăng kí, cấp bằng thi năng lực tiếng Nhật.

– Nghiên cứu và thực hiện giáo dục từ xa cho các học viên đến từ các nước không sử dụng chữ Hán.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUBCRIBE US

SUBCRIBE US TO RECEIVE NEWEST INFORMATION ABOUT JLAN ASSOCIATION AND JLAN-TEST