HIỆP HỘI JLAN KÍ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC CÙNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

13 Jul


Sáng 13/07/2018, trong khuôn khổ “Buổi lễ giao lưu văn hoá và học thuật lần 2”, Hiệp hội JLAN đã cùng trường cao đẳng công thương Việt Nam kí hiệp định hợp tác hữu nghị. Đại diện của trường cao đẳng công thương Việt Nam – Ông Lê Đại Hùng và ông Hashino Nobuo – Chủ tịch hiệp hội JLAN đã cùng kí xác nhận bản hiệp định hợp tác. Theo đó:

– Trường cao đẳng công thương Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức của hiệp hội gíao dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán JLAN.
– Hiệp hội JLAN sẽ nỗ lực phái cử giáo viên và cung chấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại trường cao đẳng công thương Việt Nam.
– Trường cao đẳng công thương Việt Nam sẽ sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test do hiệp hội JLAN tổ chức để đánh giá năng lực tiếng Nhật cho sinh viên tại trường.

Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN và trường cao đẳng công thương Việt Nam sẽ cùng đồng hành trong các kế hoạch sắp tới của hiệp hội.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUBCRIBE US

SUBCRIBE US TO RECEIVE NEWEST INFORMATION ABOUT JLAN ASSOCIATION AND JLAN-TEST