THỜI GIAN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CỦA KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLAN-Test KỲ THÁNG 04/2018

04 Apr


LỊCH THI JLANJLAN-TEST LẦN 01-2018

Lїch thi JLAN-Test lần 1 năm 2018:
– Ngày thi: 08/04/2018.
– C A P ộ ộ thi: J 5, J 4
– Lension phí: 630.000 vnđ / hồ .
– Hình thức nhạn hồ sο đăng ký thi JLAN – Test như sau:
Các bạn có thñ đăng ký dự thi online theo đவa chì website

www.test.jlan.jp  hoặc  www.jlan.vst.edu.vn

PHI Ế U D Ự THI

Tasu Phieu Du Thi Se Djuoc Gui Toi E-Mail Ma Cac Ban Nhap Vao Khi Djang Ki Du Thi, Sau Djo Cac Ban Co The In Ra Va Su Dung Khi Dji Thi
Tasu Cac Sai Sot Thong Tin Tren Phieu Du Thi Nhu: Loi Chinh Ta, Sai Ngay Sinh … Khi Dji Thi, Thi Sinh Bao Voi Can Bo Coi Thi Chinh Dje Sua Thong Tin Djung.
Tasu Chung Chi Tasu Bang Djiem Cua Cac Ban Se Djuoc Gui Qua Djuong Buu Djien Theo Djia Chi Cac Ban Nhap Vao khi đăng kí dự thi.

04 ĐỊA Đ I Ể M T Ổ CH Ứ C K THI

* Mi ề n B ắ c:
– Hà N ộ i: + Trường Đại học Đại Nam
Địa chì: 56 V functions Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
* Miền Trung:
– Đà Nẵng: + Đại học Đà Nẵng
Đ a cha: 41 Lê Duẩn – Hải Châu – Đà Nẵng
– Đà Lạt: + Đại học Đà Lạt
Địa chì: 01 Phù Đổng Thiên Vương – Đà Lạt – Lâm Đồng
* Miền Nam:
– Hồ Chí Minh: + Đại học Sư phạn kỹ thuật Hồ Chí Minh
Địa chì: 1 Võ Văn Ngân – Linh Chiunction – Th ứ ứ c – HCM

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUBCRIBE US

SUBCRIBE US TO RECEIVE NEWEST INFORMATION ABOUT JLAN ASSOCIATION AND JLAN-TEST