LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI JLANNĂM 2018

Tháng 6

 – Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 15 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

– Trường Đại học Đại Nam công bố chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật JLAN trình độ J4 là một trong những chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Nhật của sinh viên nhà trường

Tháng 5

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 14 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

– Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh công bố chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật JLAN trình độ J4 là một trong những chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Nhật của sinh viên nhà trường

– Đồng tổ chức Cuộc thi Miss Sakura 2018 tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh

Tháng 4

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 13 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

Tháng 3

– Đồng tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật lần thứ 8 tại Trường Nhật ngữ Giang Anh – Hà Nội

+ Tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật cup JLAN-Test lần thứ 2

+ Tổ chức Cuộc thi Miss Sakura lần thứ 6

Tháng 1

 – Thăm hữu nghị và làm việc với các trường Đại học tại Đài Loan

+ Thăm và làm việc với trường Đại học Shu – Te

+ Thăm và làm việc với trường Đại học Y khoa Chung – Hwa

+ Thăm và làm việc với trường Đại học Nghĩa Thủ

+ Thăm và làm việc với trường Đại học Ngoại ngữ Wenzao

+ Thăm và làm việc với trường Đại học St.John’s

+ Thăm và làm việc với trường Đại học Phim và nghệ thuật Chung – Yu

 

NĂM 2017

Tháng 12

 

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 12 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

Tháng 11

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 11 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

– Tham dự lễ khai giảng trường Đại học Đại Nam và trao học bổng trị giá 500.000.000 VNĐ của Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN dành cho sinh viên và giảng viên trường Đại học Đại Nam.

Tháng 10

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 10 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

– Tham dự lễ khai giảng trường Đại học Nha Trang và trao học bổng trị giá 500.000.000 VNĐ của Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN dành cho sinh viên và giảng viên trường Đại học Nha Trang

– Tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật tại trường Đại học Nha Trang

Tháng 9

 

– Lễ kí kết hợp tác và tổ chức kì thi JLAN-Test với trường Đại học Đà Lạt tại Lâm Đồng

Tháng 7

– Tổ chức chuyến thăm hữu nghị trải nghiệm môi trường học tập và giao lưu với các trường Đại học Việt Nam là thành viên của Hiệp hội với các trường, học viện tiếng Nhật và các trường Đại học Nhật Bản

+ Thăm trường Nhật ngữ Osaka Minami

+ Thăm trường Học viện tiếng Nhật GAG

+ Thăm trường Đại học Nữ sinh Fukuoka

+ Thăm trường Đại học Công nghiệp Kyushu

+ Thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam

+ Tổ chức buổi giao lưu học thuật giữa các trường Đại học Việt Nam và Đại học Nhật Bản tại Fukuoka, Nhật Bản

+ Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 Phạm Hương trở thành Đại sứ của Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN

Tháng 6

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 9 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

– Tổ chức kì thi thử Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test tại Đà Nẵng tại trường Đại học Đà Nẵng

Tháng 5

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 8 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

Tháng 4

Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 7 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

Tháng 3

– Đồng tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật lần thứ 7 tại Trường Nhật ngữ Giang Anh – Hà Nội

+ Tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật cup JLAN-Test lần thứ 1

+ Tổ chức Cuộc thi Miss & Mister Sakura lần thứ 5

 

NĂM 2016

Tháng 12  

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 6 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )

Tháng 11 – Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 5 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )
Tháng 10 – Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 4 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ), Nghệ An ( Đại học Công nghệ Vạn Xuân ) và Hồ Chí Minh ( Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh )
Tháng 9 – Lễ kí kết hợp tác với trường Đại học Ngoại ngữ Huế

– Lễ kí kết hợp tác với trường Đại học Đà Nẵng

 Tháng 8 – Phái cử giáo viên bản ngữ tiếng Nhật và xây dựng chương trình ngoại ngữ 2 – Tiếng Nhật tại trường Đại học Nha Trang
Tháng 7  – Lễ Kí kết hợp tác với trường Đại học Nha Trang
Tháng 6  – Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 3 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Nghệ An ( Đại học Công nghệ Vạn Xuân )– Lễ kí kết hợp tác với trường Đại học Đông Đô

– Lễ kí kết hợp tác với trường Đại học Thăng Long

– Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 2 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Nghệ An ( Đại học Công nghệ Vạn Xuân )
Tháng 4  – Tổ chức kì thi Năng lực tiếng Nhật JLAN-Test lần thứ 1 tại Hà Nội ( Trường Đại học Đại Nam ) và Nghệ An ( Đại học Công nghệ Vạn Xuân )
Tháng 3 – Đồng tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật lần thứ 6 tại Trường Nhật ngữ Giang Anh – Hà Nội

+ Tổ chức Cuộc thi Miss & Mister Sakura lần thứ 4

– Lễ kí kết hợp tác và tổ chức kì thi JLAN-Test với trường Đại học Đại Nam tại Hà Nội

– Lễ kí kết hợp tác và tổ chức kì thi JLAN-Test với trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại Nghệ An

– Lễ kí kết hợp tác và tổ chức kì thi JLAN-Test với trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh

Tháng 2 Tổ chức kì thi thử JLAN-Test đầu tiên tại Hồ Chí Minh tại Viện công nghệ giáo dục Asean
Tháng 1 – Tổ chức kì thi thử JLAN-Test đầu tiên tại Hà Nội tại Trường Đại học Đại Nam

– Tổ chức kì thi thử JLAN-Test đầu tiên tại Nghệ An tại trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

 

NĂM 2015

Tháng 12 Học viện tiếng Nhật GAG và Trường Nhật ngữ Osaka Minami trở thành thành viên đầu tiên của Hiệp hội
Tháng 11 Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) được thành lập tại Fukuoka Nhật Bản

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUBCRIBE US

SUBCRIBE US TO RECEIVE NEWEST INFORMATION ABOUT JLAN ASSOCIATION AND JLAN-TEST